Icecast2 Status

Mount Point /hardcore.mp3

Stream Name:radio bubb.la (hard core)
Stream Description:Bara nyheter, ingen musik eller örongodis
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 18 Jan 2022 13:53:28 +0100
Quality:4
Listeners (current):0
Listeners (peak):2
Genre:various
Currently playing:radio bubb.la - Oxfam erkänner att anställda varit inblandade i sexuella oegentligheter under hjälparbete i Haiti

Mount Point /music.mp3

Stream Name:radio bubb.la (musik)
Stream Description:Enbart den klassiska radio bubb.la-musiken, inga nyheter
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 18 Jan 2022 13:53:28 +0100
Quality:4
Listeners (current):0
Listeners (peak):0
Genre:various
Currently playing:Duke Ellington - Ration Stomp

Mount Point /stream.mp3

Stream Name:radio bubb.la
Stream Description:Huvudkanalen för radio bubb.la med en blandning av nyheter, musik, jinglar och örongodis
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 18 Jan 2022 13:53:28 +0100
Quality:4
Listeners (current):12
Listeners (peak):15
Genre:various
Currently playing:radio bubb.la - Reiwa namnet på nästkommande kejsarera i Japan, har sitt ursprung i japans äldsta diktsamling