Icecast2 Status

Mount Point /hardcore.mp3

Stream Name:radio bubb.la (hard core)
Stream Description:Bara nyheter, ingen musik eller örongodis
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 10 Jan 2023 08:27:31 +0100
Quality:4
Listeners (current):1
Listeners (peak):4
Genre:various
Currently playing:radio bubb.la - Nils Bejerot och hans inflytande över drogpolitik och samhällsutveckling

Mount Point /music.mp3

Stream Name:radio bubb.la (musik)
Stream Description:Enbart den klassiska radio bubb.la-musiken, inga nyheter
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 10 Jan 2023 08:27:31 +0100
Quality:4
Listeners (current):0
Listeners (peak):1
Genre:various
Currently playing:Unknown

Mount Point /stream.mp3

Stream Name:radio bubb.la
Stream Description:Huvudkanalen för radio bubb.la med en blandning av nyheter, musik, jinglar och örongodis
Content Type:audio/mpeg
Stream started:Tue, 10 Jan 2023 08:27:31 +0100
Quality:4
Listeners (current):4
Listeners (peak):83
Genre:various
Currently playing:radio bubb.la - Henrik Bejke avlider 64 år gammal, var medgrundare till tidskriften Nyliberalen och den svenska libertarianska rörelsen